Cleaning a lot this weekend. My body is aching. Thrilled about the big move and as always a bit scared for the change. My personality is not the adventurous kind.

1 comment:

Marie-Louise said...

Ja, det är ju det där med att lämna det gamla bakom sig...den tiden kommer ju aldrig tillbaka mer!!!!!!

Men det blir ju säkert mycket bättre nu! (större?)

Fin lampa förresten, här hemma finns en likadan (fast i köket).

Pageviews from the past week