FÖRGÄTMIGEJ
-Håret Mamma, håret, sa hon när hon tog av sig kronan jag tejpade fast på hennes huvud. Okej, inte bästa sättet, jag erkänner, såklart tog tejpen med sig lite av hennes hår.

No comments:

Pageviews from the past week