TRÄDGÅRDSTÖRST

vi gör det bästa av situationen här uppe på andra våningen. Och så har vi ju faktiskt gården trots allt.

1 comment:

coco said...

hello,
I am wondering what you are growing indoor?
Just found your blog. I am coco, visiting your site.
thanks for sharing your photo.

Pageviews from the past week